Alojz Klimo - Křižovatka, 1979

Alojz Klimo 1922–2000
Křižovatka, 1979

tempera, papír fixovaný na sololitu
41 × 35,5 cm
sign. tužkou A.K. 79

Alojz Klimo patřil mezi nejprogresivnější slovenské umělce generace šedesátých a sedmdesátých let na Slovensku. Jeho hlavním výrazovým prostředkem se stala expresivní geometrická malba, která vycházela z pozorování městské krajiny. Náměty křižovatek, ulic, domů nebo oken jsou v malířském podání redukovány na základní plochy s jasně danou výraznou barevností. Nabízené dílo Křižovatka, tempera fixovaná na sololitu, je typickou ukázkou malířské polohy z konce sedmdesátých let. Alojz Klimo vystudoval Slovenskou vysokou školu technickou v Bratislavě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, byl významným členem Klubu konkrétistů na Slovensku.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production