Dominik Adamec - TREE HETEROTOPIAN, 2021

Dominik Adamec 1995
TREE HETEROTOPIAN, 2021

45 000 Kč

papír, barevná tuš, bronz, akrystal
89 x 29 x 18 cm
sign. DOMINIK ADAMEC 2021

VYSTAVENO
Zlatá brána, Galerie současného umění, Prostějov 2022. 

Heterotopie je evoluční změna v prostorovém uspořádání embryonálního vývoje živočichů, která doplňuje heterochronii, změnu rychlosti nebo načasování vývojového procesu. Poprvé ji identifikoval Ernst Haeckel v roce 1866 a zůstala méně prozkoumaná než heterochronie.

Heterotopie je pojem, který vypracoval filozof MIchael Foucalt k popisu určitých kulturních, institucionálních a diskurzivních prostorů, které jsou nějakým způsobem „jiné“: rušivé, intenzivní, neslučitelné, rozporuplné nebo transformující. Heterotopie jsou světy uvnitř světů, které zrcadlí a zároveň narušují to, co je mimo ně. Foucault uvádí příklady: lodě, hřbitovy, bary, nevěstince, vězení, antické zahrady, veletrhy, muslimské lázně a mnoho dalších. Foucault nastiňuje pojem heterotopie třikrát v letech 1966-1967. Nejznámějším vysvětlením tohoto pojmu je Foucaultova přednáška pro skupinu architektů z roku 1967. Poprvé se o tomto pojmu zmiňuje v předmluvě k „Řádu věcí“ a vztahuje se spíše k textům než k sociokulturním prostorům.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production