Ilja Bílek - DOVNITŘ

Ilja Bílek 1948
DOVNITŘ

broušené a lepené tavené sklo
54 × 65 × 58 cm

Ilja Bílek studoval na Střední průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru sklářské tvorby u profesora Stanislava Libenského. Pro jeho tvorbu je charakteristická minimalisticky přísná a úsporná estetika.

Často využívá segmentů z taveného a plochého skla a ve svých kompozicích nezřídka vychází z konstrukčních principů, které jsou vlastní architektuře. Využívá technologie a postupy odvozené z různých odvětví průmyslu. Některé jeho objekty díky tomu působí, jako by do sebe byly vklíněny dva různé materiály.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production