Jan Steklík - Trávy, 90. léta

Jan Steklík 1938–2017
Trávy, 90. léta

30 000 Kč

akvarel, tuš, ruční papír
42 × 58 cm
sign. STEKLÍK

LITERATURA Srov.: Josef Cseres, Terezie Petišková: Steklík, Host ve spolupráci s Domem umění města Brna, Brno 2021, s. 75, 141.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production