Jan Wojnar - PARTITURA PRO ČERVENOU A ZELENOU BARVU, 1980

Jan Wojnar 1944–2014
PARTITURA PRO ČERVENOU A ZELENOU BARVU, 1980

19 000 Kč

kombinovaná technika, papír, 34 × 26 cm
sign. na rubu Wojnar 80, Partitura pro červenou a zelenou barvu (záznam realizace)

 

PROVENIENCE

Získáno z ateliéru autora.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2023

design – Aparat.

code – X Production