Jánuš Kubíček - Stín I, 1974

Jánuš Kubíček 1921–1993
Stín I, 1974

BENEFIČNÍ AUKCE DŮM PRO JULII
U položek benefiční aukce dražitelé neplatí aukční provizi.

olej, plátno, lišta
84 × 62,5 cm
sign. na rubu J. K., STÍN I, autorské razítko

PROVENIENCE
Z pozůstalosti autora.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production