JOSEF SVOBODA - RYBÁŘI, 30. léta

JOSEF SVOBODA 1901–1945
RYBÁŘI, 30. léta

olej, plátno
90 × 90 cm
sign. Jos. Svoboda

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production