Milan Knížák - Noční stolek staré dámy, 1994

Milan Knížák 1940
Noční stolek staré dámy, 1994

asambláž, polychromie, dřevo
28 × 71 × 41 cm
sign. na rubu M. Knížák 1994

Milan Knížák vytvořil v roce 1989 při pobytu v německé vsi Preunschen cyklus Neospoerri, v němž opětovně nalézal možnosti závěsného obrazu. Cyklus je v kontextu Knížákovy tvorby zcela klíčový a stal se impulzem či výchozím bodem objektů a instalací, které tvořil následujících několik let. K nim patří i nabízené dílo Noční stolek staré dámy z roku 1994. Knížákův tvůrčí postup spočíval v nahodilém seskupení různorodých předmětů na obrazové ploše. Po upevnění celou asambláž natřel na bílo a vše následně pomaloval výraznými barvami bez respektu k objemům jednotlivých artefaktů. Byl tak vytvořen celek plný dynamiky a napětí, které je vytvářeno rozdílným rytmem trojrozměrných objektů a malby. Ačkoliv na to tento objekt svým názvem neupozorňuje, jedná se o přiznanou apropriaci tvůrčího postupu Daniela Spoerriho, jež je příznačná pro Knížákovu postmoderní tvorbu, v níž se inspiroval mnoha dalšími umělci, jejichž postupy přejímal a zároveň mírně obměňoval.

• Martin Vaněk

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2023

design – Aparat.

code – X Production