Petr Lysáček - SEKYRA GROUP, 2008

Petr Lysáček 1961
SEKYRA GROUP, 2008

kombinovaná technika, překližka, 110 × 180 cm
sign. na rubu „Sekyra goup“ Lysáček 2008

VYSTAVENO
Prdhobrdha, G99, Dům umění města Brna, Brno 2008
lysacek@post.cz, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2009
lysacek@post.cz, MKZ – Galerie Šternberk, Šternberk 2009
MOYA, Dvorak Sec Gallery, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha 2011
Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín 2011

Jakákoliv symbolika, i když ve své podstatě vážná, se v mojí tvorbě potkává (prostřednictvím chtěné diverze s ironií, sémantickým humorem, sociologickým kontextem) na rozhraní, které určuje směr porozumění díla. Oba směry (možná, že směrů je víc) jsou pro mne podstatné a vytváří jeden celek. Výběr jen jednoho směru je pro mne cestou vedoucí ke konfrontování jednoho vůči druhému, sebestřednosti, vymezování se vůči okolí, lpění na vlastní nenahraditelnosti – něco rád mám a něco ne. Účelové balancování mezi pozitivním a negativním. Buddhismus toto vše relativizuje a nabízí řešení – sekyru v ruce Buddhy. Ovšem ne jako zbraň proti někomu, ale na odseknutí negativního ve vlastní mysli. Sekyra je symbolem vlastního (duchovního) ochránce.

Přiznávám tímto obrazem praktikovanou metodu citování nalezeného, konkrétně ilustrace z knihy Tvarosloví buddhismu, kde na jedné straně jich na obrázku bylo hned několik (množství není podstatné). Taková skupina. Vzápětí mi naběhla i druhá vrstva otevřeného čtení a tím i pointy díla touto slovní „hrou“. Vřazení jména silné developerské a finanční skupiny mi tak utvrzuje buddhismem předloženou teorii o praktikování vstřícnosti a pozitivního osobního náhledu na soužití všech, tedy ne jen jakéhosi sebevědomého umělce na cestě. Ohmm……

• Petr Lysáček, březen 2021

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production