Svätopluk MIKYTA - Sequence III, 2018

Svätopluk MIKYTA 1973
Sequence III, 2018

90 000 Kč

kovová mřížka, glazovaná keramika
7 × 19 × 11,5 cm

VYSTAVENO
Svätopluk Mikyta, Airborne Ashes, Etcetera Art, Praha 2022.

Drobnější objekt z cyklu Sequence pochází z období Mikytovy tvorby, které se vyznačuje zaměřením na čistě výtvarnou problematiku a způsoby prezentace díla. V tomto souboru vzniklo několik rozměrnějších i drobnějších objektů, které působí jako torzální svědci minulosti, v některých momentech dokonce svou formou odkazují k archeologickým nálezům (tento dojem mnohdy akcentují i sokly, které jsou součástí některých objektů). Nabízený objekt je hrubým předmětem, ponechaným záměrně v surovém stavu. Svým tvarem může připomínat pravěký nástroj nebo kus stavebního odpadu. Jako u jiných děl, i zde Mikyta ponechává interpretaci díla divákovi.

• Martin Vaněk

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production