Sylva Lacinová - FOTOGRAFIE MATKY S DÍTĚTEM, nedatováno

Sylva Lacinová 1923–2019
FOTOGRAFIE MATKY S DÍTĚTEM, nedatováno

500 Kč

černobílá fotografie, vintage print, foto Rudolf Štursa, 32,5 x 29,5 cm

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production