Tomáš Ruller - TRIPTYCH – VE TŘECH DNECH –72 HODIN, 1988

Tomáš Ruller 1957
TRIPTYCH – VE TŘECH DNECH –72 HODIN, 1988

triptych – oboustranná malba, kombinovaná technika, překližka
3x 245 × 122 cm
přiložen autorský certifikát

Tomáši Rullerovi za jeho dvaasedmdesátihodinovou performanci v pražském Junior klubu Na Chmelnici (30. 6. – 3. 7. 1988). Jeho chmelnické vystoupení, pojaté jako nepřetržitý tok akcí a výstupů jednoho herce, manifestovalo u nás téměř nezastoupený typ umělecké tvorby. Rullerovy performance lze charakterizovat jako syntetizující akce rušící tradiční představy o umění: klasické dělení umění na sochařství, malířství, divadlo ap. je v tomto případě zrušeno. V jeho akcích se spojuje umění herce, sochaře a malíře s novodobými uměleckými projevy, jako je např. body art, ale i s dávno zapomenutými zkušenostmi lidstva, jako je třeba rituál. Z hlediska konvenční estetiky je možné Rullerovy performance označit jako umění na pomezí, z hlediska vývoje umění je to však významný počin, který odpovídá změněnému myšlenkovému pozadí naší doby i nově chápanému umění, překračujícímu své dosavadní hranice. Rullerovo umění často diváka šokuje, neboť Rullerův projev se zdá být naprostým úletem z našeho uspořádaného světa. Ruller posype televizi sádrou, lije do sklenice víc tekutiny, než je schopna pojmout, pomaluje se barvami, obalí sádrou, zapálí se, prostře stůl lžícemi naplněnými olovem, atd. atd. Jeho činnosti jsou na první pohled plné nesmyslných paradoxů. Ale je naše jednání v životě vždy smysluplné? Právě tuto otázku si autor klade a pokládá ji i nám, divákům. Rullerovy performance nejsou určeny k přesnému výkladu – chtějí jen navodit situaci, v níž si uvědomíme sama sebe i své okolí, zarazíme se v naší bezmezné uspěchanosti a zaslepenosti a zamyslíme se nad tím, co děláme a proč to děláme. Proto je v Rullerově případě zcela na místě nadsázka a umělecká prezentace dovedená do nevšední, nezvyklé polohy. Divák je tak daleko důrazněji vtažen do autorem vytvořeného světa, jejž můžeme i nemusíme přijmout. V obou případech v nás však vyvolává spoustu otázek, které bychom si ne vždy v běžném životě sami položili.
• Ivona Raimanová (Bílou vránu za 3. čtvrtletí 1988 – Mladý svět)

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production