Alena Kučerová - PILOVÁNÍ, 1968

Alena Kučerová 1935
PILOVÁNÍ, 1968

perforovaná kovová matrice
54 x 78 cm
sign. na rubu Kučerová -PILOVÁNÍ- 1968

PROVENIENCE
Významná soukromá sbírka, získáno z ateliéru autorky. Grafické listy z nabízené martrice se nacházejí mimo jiné v Moravské galerii v Brně nebo v The Baruch Foundation v New Yorku. 

Jedním ze svébytných grafických postupů Aleny Kučerové se stalo perforování, prorážení kovové matrice. Namísto toho, aby do kovové plochy ryla či leptala linie, body a zrnité plochy, tedy aby zpracovávala jen povrch a poskytovala divákovi určitou iluzi vznikající na ploše, konfrontovala se autorka s daným materiálem mnohem konkrétnějším a silovějším způsobem. Při tisku pak vznikají pozoruhodné efekty, kdy okraje „ran“ v materiálu získávají určité subtilní stínování a plasticitu. Matrice i tisky se tak vyznačují stejně hodnotnými, částečně dvojrozměrnými a částečně reliéfními či skulpturálními kvalitami. Alena Kučerová patří k předním českým inovátorkám v oblasti grafických technik, postupů a významů. Médium grafiky je pro ni (podobně jako pro Vladimíra Boudníka a další) sférou experimentů, potýkání se s konkrétními materiály, s hmotou v její svébytnosti a naléhavosti. Věnovala se i tvorbě ilustrací a sklářských realizací. Pracuje též na sérii reliéfních asambláží, v nichž opět přichází ke slovu vztah mezi plochou a plastickým, trojrozměrným a materiálním vyjádřením.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production