ETCETERA Kontakt

Working closely with of the most
talented and progressive authors on
the contemporary art scene

Team

pavla kosař_resize

PAVLA KOSAŘ

+420 777 074 796
kosar@etcetera-auctions.com

Historička umění, spolumajitelka Etcetera Auctions. Absolvovala studium dějin umění a na FFMU v Brně. V letech 2009 - 2012 prošla studiem na New York University (Art Bussiness a Art Appraisal). V českém prostředí aukčního trhu se pohybuje již přes 15 let. V rámci doktorského studia na brněnské FaVU vede semináře zaměřující se na trh s uměním na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

MIROSLAV JIŘELE

MIROSLAV JIŘELE

+420 773 511 799
jirele@etcetera-auctions.com

Kurátor, spolumajitel Etcetera Auctions. Vystudoval Fakultu výtvarných umění v Brně, kde prošel ateliéry Konceptuální tendence a Grafika a vizuální komunikace. Působí jako kurátor se zaměřením na umění 80. a 90. let s přesahem k nejmladší generaci autorů. Systematicky se věnuje trhu s uměním a jako konzultant pomáhá soukromým sběratelům s koncepcí sbírek i realizací akvizic.

Externí spolupracovníci

martina mrázová

MARTINA MRÁZOVÁ

Kurátorka, historička umění a vysokoškolská pedagožka. Absolvovala studia dějin umění, filozofie a managementu v kultuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a roční zahraniční stáž na Department of History of Art na University of Glasgow. Působí jako asistentka na Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity v Brně a přednáší také na Semináři dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci své odborné a kurátorské činnosti se zaměřuje na české umění po roce 1945 a na umění současné. Zpracovala pozůstalost Bohumíra Matala, sestavila soupis jeho děl a připravila tři jeho monografické výstavy. Pravidelně se zapojuje do vědecko-výzkumných projektů Masarykovy univerzity a je autorkou řady výstavních projektů, textů a publikací.

ilona víchová

ILONA VÍCHOVÁ

Kurátorka a historička umění. Absolvovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako kurátorka sbírky výtvarného umění 20. a 21. století při oddělení dějin umění v Muzeu města Brna a dlouhodobě spolupracuje s Museem Kampa. Je autorkou řady výstavních projektů, textů a publikací, zejména v oblasti neokonstruktivního umění.

martin vaněk

MARTIN VANĚK

Historik umění, kurátor a výtvarný kritik. Vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Od roku 2017 je doktorandem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Katedra teorie a dějin umění). Oblasti jeho zájmu jsou především české moderní a současné umění, české středověké umění a poslání a funkce muzea umění. Pracoval jako kurátor v Muzeu Jindřichohradecka, Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii v Brně. V posledních několika letech spoluvytvářel pravidelně obměňovanou stálou expozici AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300–2016 (2017, 2018, 2019, 2020). Je pravidelným přispěvatelem internetového magazínu o umění Artalk.

Info

SÍDLO FIRMY třída Kpt. Jaroše 12, 602 00 Brno
IČ 041 63 893
DIČ CZ04163893
SPISOVÁ ZNAČKA C 88523 vedená u Krajského soudu v Brně

Banka

RAIFFEISENBANK Česká 12, Brno
ČÍSLO ÚČTU 17273750 / 5500
IBAN CZ0755000000000017273750
BIC/SWIFT RBBCCZPP

ETCETERA ART
Hradební 3, Praha

út – pá 13-18 hod

Showroom Vinařská Praha

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production