Aleš Lamr 1943–2024

Aleš Lamr patří na české výtvarné scéně mezi výrazné osobnosti s nezaměnitelným koloristickým stylem a charakteristickou plošnou kresbou. Jeho díla ze sedmdesátých let lze řadit k tzv. Nové vlně a české grotesce. Proud Nové figurace se u nás začíná objevovat v polovině šedesátých let a během normalizace pokračoval až do let osmdesátých. Mezi další představitele patřili například Jiří Sopko, Zbyšek Sion, Jiří Načeradský nebo Karel Nepraš. Od počátku sedmdesátých let charakterizuje Lamrův výtvarný styl volná obrysová kresba předmětů a figur a plochy vyplněné pestrými, ale harmonicky změkčenými tóny akrylových barev, které vytvářejí dynamickou tvarovou mozaiku.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production