Eva Kmentová - DLANĚ A ČELO, 1969

Eva Kmentová 1928–1980
DLANĚ A ČELO, 1969

bronz 1/1
výška s podstavou 11,5 a 14 cm
značeno DLANĚ 1969, ČELO 1969, uvedeno v Deníku díla jako jediný exemplář v bronzu

PROVENIENCE
Významná soukromá sbírka, získáno z ateliéru autorky.

LITERATURA
Ludmila Vachtová, Polana Bregantová, Teď. Práce Evy Kmentové, Arbor vitae ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Praha 2006, s. 179. 

Eva Kmentová se věnovala tématu doteku, hmatu, otisku a blízkosti. Její různě variované a přetvářené otisky konkrétních tělesných partií ukazují intimitu a křehkost těla, které není s to nabýt takové míry trvanlivosti jako potenciálně stále reprodukovatelný artefakt. Tělo žije v jiném typu času než výtvarné dílo, na něž máme ve zvyku dívat se prizmatem kvazi-věčnosti. Po blízkém, dotýkaném těle zůstávají jen neurčité stopy – vzpomínky, které asociují melancholii z chybění. Tvorba Evy Kmentové je stejně závažná jako srovnatelná tvůrčí trajektorie sochařek Louise Bourgeois, Evy Hesse či Aliny Szapocznikow. Všechny tyto průlomové a klíčové autorky se zabývaly otázkou tělesnosti s její procesuálností, bolestí, s jejím kontroverzním vztahem ke svazujícím kánonům, normám a předsudkům. Tělo a artefakt se v jejich dílech potkávají jako různorodé principy, na něž jsou ovšem někdy aplikována obdobná šablonovitá očekávání.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2023

design – Aparat.

code – X Production