Jan Ambrůz 1956

Jan Ambrůz absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v roce 1984. Veřejnost na sebe upozornil na Konfrontaci VII ve Svárově v roce 1987, kde na vodní hladině místního rybníka na návsi vystavil geometrickou konstrukci ze suchých rostlinných stvolů a provázků. Zájem o geometrii tak zde vystřídal jeho předchozí zájem o figurální sochařství, které formovalo počátky jeho tvorby.

Náklonnost ke konstruktivním řešením, minimalizovaným do základních geometrických forem, se od té doby stává základním sochařovým výrazem. Od konce osmdesátých let se pak Ambrůzova tvorba rozvíjí ve dvou liniích: jedna se zaměřuje na křehké konstrukce a instalace z tabulového skla, druhá na práci ze dřevem. V obou liniích přetváří autor inovativním způsobem odkaz geometrického umění a minimalismu a v některých dílech také landartu, protože umístění díla do krajiny hraje v Ambrůzově díle důležitou roli.

V devadesátých letech se v Ambrůzově tvorbě objevil nový materiál: železo. Autor vytvořil sérii instalací, v nichž pokládal železné desky různého tvaru rovnou na podlahu. V některých z nich použil maximálně redukované geometrické formy. Jazyk geometrie omezil na základní elementy: kruh, čtverec, obdélník. V těchto pracích se nejvíce přiblížil tradici klasického geometrického umění, i když v některých instalacích geometrickou přísnost opět záměrně narušil: okraje železných plátů jsou jakoby rozedrané anebo prohnuté.

• z textu Ivony Raimanové

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production