Jan Hendrych - FIGURA S RASTREM, 1969

Jan Hendrych 1936
FIGURA S RASTREM, 1969

polychromie, sádra, kov, dřevo, výška 51,5 cm, sign. JAN HENDRYCH 1960

 

Nabízené dílo Figura s rastrem z roku 1969 patří do vývojové fáze, pro niž se v českém prostředí ustálilo označení informel. Lapidární, jakoby vzdutá forma je strukturována gestickými vrypy, otisky a zásahy, které soše dodávají expresivní až dramatický ráz. Nesmíme ovšem zapomínat, že samotná lidská figura nebyla a není hlavním cílem Hendrychova sdělení. Umělec ji vnímá jako prostředníka pro vyjádření stavu mysli člověka v konkrétní, často vyhrocené životní situaci. Figura je pro něj symbolem lidské mytologie, jejímž prostřednictvím otevírá otázky jednotlivce, ale i lidstva jako takového.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production