Jan Hendrych - Piercing, 1998

Jan Hendrych 1936
Piercing, 1998

sádra
výška 160 cm
sign. Hendrych 1998

VYSTAVENO
Jan Hendrych 85, Muzeum města Brna, Špilberk, Brno, 2023
Jan Hendrych 85, Galerie Klatovy/Klenová, 2022

LITERATURA
Petr Krátký, Ilona Víchová: Jan Hendrych, Galerie Klatovy/Klenová 2022, obrazová příloha, kat. č. 134. 

Jan Hendrych patří k umělecké generaci, která svůj výtvarný názor formovala v tíživém klimatu propagandistických padesátých let a velkou část svého života tvořila v nehostinných dobách normalizace a komunistického režimu. Není divu, že tito umělci hledali pevné body v meziválečné avantgardě a navazovali zpřetrhané souvislosti nejen s myšlenkami zakladatelů moderny, ale i s odkazy více než tisícileté evropské kultury. Zájem o figuru a navození nového vztahu skutečnosti a člověka, který se v evropském kontextu označuje jako nová figurace, byl Janu Hendrychovi přirozeně blízký a svojí tvorbou se do tohoto proudu také řadí. Je ovšem třeba zdůraznit, že specifickým sochařským jazykem vystavěným na modernistické tradici a výrazově-technologickém experimentu zaujímá Hendrych v proudu české nové figurace výraznou a nezaměnitelnou pozici.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production