Jan  Koblasa - DIVÁK, 2013

Jan Koblasa 1932–2017
DIVÁK, 2013

dřevo, polychromie, výška 64 cm

PROVENIENCE
Pozůstalost autora.

VYSTAVENO
Hendrych + Koblasa, Prorok, strážce a divák, Etcetera Art, Praha 2023.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production