Jindřich Boška - Reliéfní obraz VI., 1970

Jindřich Boška 1931–2017
Reliéfní obraz VI., 1970

42 000 Kč

kombinovaná technika, šablona, olej, sololit
75 × 21 cm
rytá sign. BOŠKA 70

Jindřich Boška byl důležitý člen Klubu konkrétistů. Společně s Františkem Dörflem působili v Jihlavě, tedy mimo známá hlavní centra. Je zajímavé, že právě v tamní Oblastní galerii Vysočiny se konaly ty nejvýznamnější přehlídky Klubu. Jindřich Boška se narodil 12. 1. 1931 ve Vlachově Březí. V umění se vzdělával soukromě, zpočátku pracoval jako písmomalíř a propagační výtvarník a od roku 1970 víc než dvacet let jako jevištní výtvarník a později šéf výpravy Horáckého divadla v Jihlavě. Po realistických začátcích se jeho tvorba posunula přes expresionismus a informel až ke geometrické abstrakci. Od šedesátých let se v jeho práci propojovala přísná geometrizace s ornamentální strukturou. Východiskem jeho uvažování byl ornament podřizovaný geometrickému systému a často i pravidlům symetrie. Z technologického hlediska se Boška soustředil na možnosti alchymáže, která mu dovolovala proměňovat skladbu výchozí reprodukce či kresby do zcela nové struktury. Boška experimentoval s postupným násobením a obohacováním náhodnostmi a rozlišnými technickými a materiálovými kombinacemi. Kromě převládající alchymáže se vyjadřoval v grafice, v jejímž rámci rozvíjel zejména techniku monotypu založenou na proměnách a posunech vyřezávaných šablon. Paralelně vytvářel trojrozměrné objekty a reliéfy, jejichž základem je geometricky řešený prostor vytvářející rytmus i specifickou optickou prostorovost.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production