Jiří Georg Dokoupil - BEZ NÁZVU, 1983

Jiří Georg Dokoupil 1954
BEZ NÁZVU, 1983

olej, plátno
130 × 100 cm
sign. JGD 83

PROVENIENCE
Současným majitelem získáno z pozůstalosti malíře a sochaře Donalda Baechlera. 

Malba Jiřího Georga Dokoupila pochází z jeho raného tvůrčího období, v němž se vyjadřoval mnohdy neoexpresionistickým stylem v duchu „Nových divokých“. Už v této době měl ovšem smysl pro ironii a nadsázku, která se v jeho pozdějším díle ještě rozvinula a dnes představuje spolu s výtvarným experimentováním jeho podstatnou devízu. Malba je zpracována velmi pastózním způsobem, barevné vrstvy do sebe částečně pronikají. Barevnost má jednak charakter tělesné tkáně a jednak působí i velmi zemitě, potemněle, hmotně. V jakési ironické kontrapozici k tomuto tělu/zemi stojí ornamentální bordury a lineární výhonky.
Téma malby je blízké např. obrazu Původ světa od Gustava Courbeta, ale vážnost (i naturalističnost), s jakou daný motiv zpracoval Courbet, je v případě Dokoupila relativizována ornamentální a na druhou stranu též expresivní stylizací a větší mírou příběhovosti. Rození světa tu divák spatřuje v motivu vegetabilních výhonků, které lze ovšem chápat i jako horní končetiny tvora poskládaného z tělesných, rostlinných a ornamentálních částí. Prorývaná, vrstvená a takřka taktilní barevná hmota představuje původ především nového světa malby, která v postmoderní epoše omezila pole působnosti dříve preferovaným minimalistickým a konceptuálním proudům (které se vyznačovaly právě jistým odtělesněním a dematerializací, i když nikoli stoprocentně).
Jiří Georg Dokoupil je jedním ze světově nejznámějších výtvarných umělců českého původu. Ve své tvorbě využívá množství nápaditých experimentálních a inovativních postupů (maluje pomocí bublin, sazí, stop, řízené náhody atd.). Jeho smysl pro humor je znát i z často sebeironických komentářů na popiscích k vystavovaným dílům. Reflektuje svět umění s jeho klady i stereotypy, a navazuje tak na nejlepší tradice dadaistických a obdobných kriticko-ironických tendencí v moderní a postmoderní epoše.
• Václav Hájek

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production