Jiří Hynek Kocman - Book No. 56, Anatole France, Vzpoura andělů, Borový, Praha, 1929, 1987

Jiří Hynek Kocman 1947
Book No. 56, Anatole France, Vzpoura andělů, Borový, Praha, 1929, 1987

25 000 Kč

autorský ruční papír, kůže
19 × 13 × 2,3 cm
sign. raženou značkou JHK č. (56), přiložen štítek s popisem díla sign. JHK

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production