Jiří Staněk - PRÁCE I, 2022

Jiří Staněk 1990
PRÁCE I, 2022

1 300 Kč

Jiří Staněk — Práce I 

Text / Text
Ilona Víchová
 
Editoři / Editors
Miroslav Jiřele a Pavla Kosař
 
Design / Design
Tomáš Vrba, Aparat.
 
Fotografie / Photo
Vladimír Kiva Novotný, Lukáš Jasanský, Miloš Strnad, archiv autora, galerií a institucí

Doplňkové texty / Additional texts
Odpověďmi jsou další otázky, Luděk Rathouský; Nebezpečná metoda 19, František Kowolowski

Jazyková redakce / Editing
Michal Mráz, Kateřina Danielová, Zdeněk Havlíček

Překlad / Translation
Zdeněk Havlíček
Poděkování / Acknowledgements
COLLETT Prague | Munich, Fait Gallery, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Muzeum města Brna, Muzeum umění Olomouc, Sbírka prof. Miloše Stehlíka – Benediktinský klášter Rajhrad, sbírka Janez, Sbírka Roberta Runtáka, soukromí sběratelé
 
Tisk / Print
Tiskárna Helbich, a.s.
 
Vydal Aparat. ve spolupráci s Etcetera Auctions v roce 2022.
Published by Aparat. in cooperation with Etcetera Auctions, 2022.

Náklad 300 ks.
Press run of 300 copies.

Autorská práva přísluší jednotlivým autorů.
Copyright belongs to the individual authors.

První vydání.
First edition.

ISBN 978-80-908472-0-0
 
Počet stran 192, v každém kuse vložen originál (autorsky pojednaný papír) od Jiřího Staňka, česko-anglická verze.
etc book stanek83710etc book stanek83682_resize
foto s originálním tiskem_resizeetc book stanek83690_resize
etc book stanek83687_resizeetc book stanek83676_resize

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production