Jiří Staněk - RASTRUM 17, 2020

Jiří Staněk 1990
RASTRUM 17, 2020

tuš, skládaný papír, 40 x 55 cm

LITERATURA
Ilona Víchová: Jiří Staněk - Práce I, Aparat. ve spolupráci s Etcetera Auctions, Brno 2022, s. 91.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production