Luba Bakičová 1985

Luba Bakičová je absolventkou ateliéru Sklo na Fakultě umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v ústí nad Labem. Autorčina trojrozměrná díla nesou rysy exaktního, objektivního experimentu. Metodicky prověřuje chování materiálů, jejich vlastnosti v extrémních situacích a jejich fyzikální proměny, často na bázi destrukce. V objejtech využívá žáruvzdorných materiálů v kombinaci se sklem. Sklo zde přestává být reprodukčním materiálem a v průběhu experimentu se stává médiem, aktivně dotvářejícím autorčiny výtvarné záměry.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production