Magdalena Jetelová 1946

Magdalena Jetelová patří k nejzajímavějším osobnostem současné mezinárodní umělecké scény. Od poloviny osmdesátých let, kdy emigrovala do Německa, se přímo podílela na formování nových podob světového sochařství. Je autorkou velkoryse pojatých prostorových instalací, laserových projektů a skulptur. Ve své tvorbě směřovala od ikonických dřevěných soch (Židle, Schody) přes kresby kouřem a laserové kresby v krajině i v architektuře (Iceland project, 1992; Atlantic Wall, 1994–1995; Pacific Ring of Fire, 2018 ad.) až po náročné prostorové instalace, na jejichž počátku stála zejména slavná Domestikace pyramidy (1992, Vídeň, později Berlín, Varšava, Dublin).

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production