Milan Knížák - Special Necklace (for Contemporary Shamans) made for Mr. Meyer, kolem roku 1980

Milan Knížák 1940
Special Necklace (for Contemporary Shamans) made for Mr. Meyer, kolem roku 1980

asambláž, karton, plexibox
62 × 65 cm
sign. M. Knížák Special necklace for contemporary shamans, made for Mr. Meyer

Milan Knížák je veřejně činná a umělecky výrazná osobnost. Na přelomu padesátých a šedesátých let studoval Vysokou školu pedagogickou a Akademii výtvarných umění v Praze. Později, v letech sedmdesátých, Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, což souviselo s jeho zájmem o matematiku, jenž se tehdy projevoval i v jeho tvorbě. Žádnou ze zmíněných škol nedokončil. Již v polovině šedesátých let se totiž stal výraznou figurou československého akčního a konceptuálního umění nebo happeningu. V roce 1965 byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců. Jeho krédo spočívalo v přiblížení umění životu. Z toho důvodu množství jeho akcí a „krátce trvajících výstav“ probíhalo ve veřejném prostoru. Knížákových uměleckých aktivit si brzy všimli přední čeští teoretici umění včetně Jindřicha Chalupeckého nebo Jiřího Koláře, kteří jeho práci veřejně oceňovali. Knížák se například v roce 1977 stal laureátem Ceny Jiřího Koláře. Jako jediný československý umělec byl členem hnutí Fluxus, díky němuž je dodnes celosvětově proslulým. Na základě toho se také v roce 1968, po obstrukcích ze strany úřadů, které mu dlouhou dobu nechtěly vydat pas, dostal na stáž do Spojených států amerických, kde byl jmenován ředitelem pro oblast Fluxus East. Umění akce a happeningu se Knížák věnoval v podstatě až do osmdesátých let minulého století, kdy se v jeho práci začíná projevovat příklon k sice klasickým, avšak v jeho pojetí inovovaným technikám malby a skulptury, popřípadě objektu. V předchozích letech se však hyperproduktivní Knížák věnoval i dalším oblastem, včetně designu, módy, hudby, fotografie, architektury nebo literární tvorby. V tehdejším Československu se ale zřejmě nejvíce prosadil až po roce 1989. V roce 1990 totiž stanul v čele Akademie výtvarných umění v Praze jako její rektor a v této funkci působil sedm let. Následovalo dlouhé období opředené mnohými kontroverzemi, kdy byl generálním ředitelem Národní galerie v Praze (v letech 1999–2011). I když byly jeho konkrétní kroky ve vedení mnohdy kritizovány, přesto byl jedním z nejdéle působících ředitelů této přední české instituce. Jako rektor a profesor na akademii i později jako ředitel Národní galerie dlouhodobě výrazně ovlivňoval českou uměleckou scénu. V současnosti se Knížák věnuje společenské kritice a jeho postoje přesně vystihuje motto, kterým vítá návštěvníky svého webu: „asi jsem hlupák nebo Marťan“.

Knížákova tvorba se na konci sedmdesátých a počátku osmdesátých let ocitala na rozhraní mezi konceptuálními tendencemi a tradičními médii – zejména malbou. Speciální náhrdelník pro současné šamany, jedna z několika podobných asambláží, je ukotven v prvně zmiňovaném období, přičemž kromě konceptu zde nalezneme i momenty související s Knížákovým přilnutím k přírodě, kterou rituálně prožíval (Poznávání kamene, 1977 nebo Přátelství se stromem, 1980). Náhrdelník adjustovaný na záměrně neestetickém podkladu sestává z režných provázků, k nimž jsou připevněny nalezené a upravené přírodniny – např. pomalované kamínky, srnčí parůžek – a předměty vytvořené člověkem s mnohdy provokativním významem – zvonek, sáček, barevné šňůrky nebo patrona. Objekt, jenž vzhledem ke způsobu adjustace neměl být součástí oděvu (které Knížák v té době také vytvářel), může být zároveň prostředkem používaným pro blíže nespecifikovaný rituál, případně ochranným amuletem. Forma asambláže však dovoluje i jiné – subversivní a ironické čtení téhož.

• Martin Vaněk

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production