Milan Maur - Lípa srdčitá, 1983

Milan Maur 1950
Lípa srdčitá, 1983

tiskařská barva, razítko, papír, kovová lišta, sklo
42 × 30 cm
sign. Milan Maur, na rubu papírový štítek

Na lípě srdčité, rostoucí v Plzni – Koterovské ulici, jsem si vybral větvičku, jejíž všechny listy jsem postupně označil. List nejblíž kmenu číslem 1 a poslední list na špičce větvičky číslem 5. Od 12. 10. do 26. 10. 1983 jsem pak zaznamenával pořadí, v němž listy z větvičky opadávaly.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production