Milan Maur - Začalo sněžit, 1. pol. 80. let

Milan Maur 1950
Začalo sněžit, 1. pol. 80. let

razítko, tiskařská barva, papír, rám, sklo
45 x 19,5 cm

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production