Milena Dopitová - Příště u vás, 2019

Milena Dopitová 1963
Příště u vás, 2019

kovová konstrukce, velikost variabilní
výška cca. 300 cm
přiložen autorský certifikát

VYSTAVENO
Milena Dopitová, Příště u vás, Meet Factory, Praha 2019.

Objekt Mileny Dopitové Příště u vás byl součástí projektu, který byl vystaven na samostatné výstavě umělkyně v Meet Factory v roce 2019. Instalace obsahovala pět objektů doplněných dvojprojekcí a textilním obrazem.

Téma objektové instalace se dotýká průniku impulsů, které se buď potkávají, nebo naopak vytvářejí kontrasty. Nadživotní měřítko kovových objektů je zachyceno v konstantním pohybu, budí respekt z hmotné převahy a nejsme si jistí, jedná-li se o obrannou, nebo útočnou formaci. Můžeme se dohadovat, co nám jednotlivé objekty přinášejí a jaké je jejich poslání. Pocit naléhavosti zlehčuje hra s materiálem. Každý objekt je sestaven z částí, připomínajících důvěrně známé součástky a předměty každodenní potřeby – panty od dveří, sponky, vykrajovátka na cukroví. Věci, které používáme v bezpečí domova. Fakt, že něco důvěrně známe, přináší útěchu, ale zároveň může být pastí, do které se s úsměvem necháme chytit. Z celé společnosti je čím dál více cítit nejistota, pochybnosti a strach z budoucích dnů. Důležitou roli zde hraje to, co je nevyřčené nebo nezobrazené, něco, co se teprve může vyjevit.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production