Natalie Perkof - Urban Shaman, 2021

Natalie Perkof 1979
Urban Shaman, 2021

akryl, carbon, plátno
250 x 170 cm
sign. na rubu Natalie Perkof 2021

VYSTAVENO

Natalie Perkof, Urban Shaman, (A)void Gallery, Praha 2021

 

 

Natalie Perkof (1979) je malířka a designérka s česko-ghanskými kořeny, která se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá tématem identity člověka v současném světě. V jejích obrazech se spojuje reflexe tradiční figurální malby se silnou tvarovou redukcí a s důrazem na emocionální působení zářivých barev a různých materiálových struktur. Pro její obrazy je typické používání neobvyklých materiálů, v posledních letech především karbonových vláken nebo dřevěných dýh, díky nimž z obrazové plochy často výrazně vystupuje do prostoru. V několika posledních letech pracuje Natalie Perkof na cyklu obrazů, které nazývá Manuál přirozenosti. V obrazech zpravidla monumentálních forem zpřítomňuje prchavou krásu drobných každodenních prožitků a mezilidských vztahů. Nesmírně křehce a lyricky působící výjevy díky své lapidárnosti a někdy i zdánlivé nedokončenosti nabývají charakteru fragmentu neurčité, ale velmi intenzivně prožívané vzpomínky. A k tomuto cyklu se volně řadí také obraz Urban Shaman, který Perkof v letošním roce představila na stejnojmenné výstavě v (A)void Gallery, v jedné z „kobek“ pražského nábřeží. Výstavu tematizující roli spirituality v současném, materiálně založeném světě pojala jako site-specific instalaci. Uprostřed rušné náplavky vytvořila meditativně laděný vizuálně-akustický prostor, který ideově i formálně vrcholil právě v obrazu Urban Shaman. Rozměrný monochromní obraz vytvořila pomocí karbonových vláken, které zformovala do podoby mužské siluety. Použití temné tkaniny kovového lesku evokuje v kontextu instalace archaickou kosmologickou představu vesmírné hmoty, kterou skrze hvězdy (v podobě barevných bodů) pronikají různé úrovně univerza. Znázornění šamana jako obyčejného muže v kožené bundě, maskáčových kalhotách a těžkých botách nás přitom vrací do úrovně hmotného, smyslového světa. Perkof pojímá šamana jako člověka, který je schopen zprostředkovávat kontakt mezi různými úrovněmi světa nikoli skrze stavy extáze a magické archaické rituály, jako tomu bylo v tradičním šamanismu přírodních národů, ale skrze meditace a souznění s přírodou, zakotvené ve světě naší každodennosti. V tomto smyslu můžeme obraz interpretovat i jako určitou metaforu uměleckého procesu, při kterém umělec, podobně jako šaman, může díky své zvýšené citlivosti a schopnosti imaginace otevírat různé vrstvy vizuality a spirituality. Natalie Perkof absolvovala v ateliéru malířství Petra Veselého a Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2005–2007) a v ateliéru malířství Daniela Balabána na Fakultě umění v Ostravě (1999–2005). Vedle malířské tvorby se věnuje také tvorbě objektové, site-specific instalacím, fotografii, grafickému designu, realizacím v architektuře, ale také produktovému designu. V roce 2005 získala ocenění Grafika roku a v letech 2013–2018 vydávala umělecky zpracované autorské kalendáře. Její tvorba je zastoupena v Moravské galerii v Brně, v Muzeu města Brna a v řadě soukromých sbírek v ČR i v zahraničí.

Martina Mrázová

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production