Petr Dub - PURPLE, BLUE AND MAGENTA TOGETHER WITH SILVER ARE IMPOSSIBLE TO READ, 2014

Petr Dub 1976
PURPLE, BLUE AND MAGENTA TOGETHER WITH SILVER ARE IMPOSSIBLE TO READ, 2014

akryl, syntetické laky, plátno, dřevo, 56 × 38 × 7 cm, sign. na rubu PURPLE, BLUE AND MAGENTA TOGETHER WITH SILVER ARE IMPOSSIBLE TO READ, Petr Dub 2014

 

 

Gravitace? (V současném konceptuálním proudu není nic ponecháno touze po iluzi.)

Cyklus Hyperhybridy je inspirován pojetím hyper-reality francouzského filosofa Jeana Baudrillarda. Série objektů usiluje o definování vlastního teritoria prostřednictvím vyhraněné tvarové a povrchové úpravy. Hyperhybridy se formálně vymezují vůči běžnému závěsnému obrazu, jejich obsahová rovina ovšem staví především na dialogu s celou „skupinou“ umění, nikoli nutně pouze na vymezení vůči zobrazivému či abstraktnímu malířství. Cílem cyklu je poukázat na neschopnost současného umění fungovat vně historizujícího aparátu teorie umění a na ztrátu naší schopnosti číst mimo estetické normativy. Hyperhybridy konstrukčně integrují svůj fyzický rám a osvojují si průmyslový charakter „designových výrobků bez jasně stanovené funkce“. Tematizují ambivalenci mezi zobrazováním a abstrahováním, podobně jako zpochybňují míru objektivity dnešního interpretačního aparátu. Kde začíná a končí rám obrazu? A nakolik jsou v současném umění zástupné prvky variability, kompozice či perspektivy?

 

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production