Přemysl Procházka - Fotbal, 2016

Přemysl Procházka 1991
Fotbal, 2016

akryl, plátno
73 x 136 cm
sign. Přemysl Procházka, Fotbal 2016

VYSTAVENO

Ještě jednou, prosím, Telegraph, Olomouc, 2021

 

LITERATURA

Miroslav Jiřele, Martina Mrázová: Ještě jednou, prosím, Telegraph ve spolupráci se studiem Aparart., Olomouc 2021.

 

V obrazu Fotbal Přemysl Procházka (1991) namaloval ve vrstvách všechny zásadní fáze fotbalového utkání, přičemž jednu fázi procesu vždy přemaloval tou následující. Zápas už skončil, výsledkem je tedy prázdná plocha fotbalového hřiště. Ve struktuře malby jsou ale postavy na hřišti stále částečně patrné, ve skryté podobě nadále zůstávají v obraze přítomné, takže pokud by se nám podařilo jednu vrstvu po druhé odkrýt, mohli bychom průběh utkání opět rekonstruovat. Obraz vznikal při příležitosti výstavy v brněnské galerii TIC, kdy Procházka každý den obraz přímo v galerii vždy znovu přemaloval. S velkou dávkou odzbrojujícího humoru a bez zvláštních ohledů na estetické kategorie zde Procházka aktualizuje otázky spjaté s povahou obrazu, s jeho vnitřním obsahem, strukturou i s jeho proměnami během vzniku. K procesuálnímu a performativnímu charakteru díla Procházka říká: „Chceme-li si zápas užít, musíme mu být přítomni, stejně jako musíme navštívit výstavu, chceme-li si užít obraz. Můžeme ji navštěvovat opakovaně, můžeme chodit fandit a odhadovat, jak se bude zápas vyvíjet dál. Konec výstavy bude i koncem zápasu – hráči odejdou a zůstane pouze prázdné hřiště.“

z textu Martiny Mrázové ke katalogu výstavy Ještě jednou, prosím, Telegraph, Olomouc, 2021

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production