ROBERT PIESEN - BEZ NÁZVU, 1973

ROBERT PIESEN 1921–1977
BEZ NÁZVU, 1973

kombinovaná technika, dřevěná deska, rám
33 × 30,5 cm
sign. na rubu Robert Piesen 1973

Robert Piesen se narodil do rodiny židovského původu, což podstatně předurčilo jeho životní dráhu. V letech 1936–1940 studoval brněnskou Školu uměleckých řemesel. Za druhé světové války byl s falešnými dokumenty totálně nasazen v Berlíně. Po návratu z války žil v Praze, kde navázal přátelství se členy pozdější skupiny Máj 57, jejímž byl spoluzakladatelem a s níž v letech 1957–1958 dvě sezóny vystavoval. Vznik této skupiny byl podmíněn společenským uvolněním po polovině padesátých let, které přineslo také změnu nastavení pravidel pro uměleckou tvorbu. Ačkoliv se členové a členky Máje 57 snažili o sblížení avantgardy s tehdy uvolněnějšími pravidly socialistické tvorby, velmi brzy narazili na nepochopení. To byl i případ Roberta Piesena, jenž se na konci padesátých let ve svém uměleckém výrazu stále více klonil ke specifické formě strukturální abstrakce, díky níž bývá často řazen po bok tvůrců českého informelu, i když on sám tvořil spíše v ústraní. Od stylizovaných krajinných kompozic přes koncepci tzv. „klamotvarů“ přešel k abstraktním cyklům, které často nazýval Gehinnom nebo Prostor inexistence. Jedná se většinou o plátna středních formátů, při jejichž vzniku Piesen využíval zcela specifických uměleckých postupů užitého umění, kterými dociloval nečekaných efektů charakteristických spíše pro zlatnickou tvorbu. On i jeho partnerka Pavla Mautnerová velmi záhy pochopili, že svoboda projevu a uměleckého vyjádření nebude v Československu podporována, a již v roce 1965 proto společně emigrovali přes Vídeň do Izraele, kde v roce 1977 Piesen náhle zemřel. V Izraeli se jeho umělecký výraz stále prohluboval a navazoval na tvorbu z první poloviny let šedesátých. Robert Piesen na počátku sedmdesátých let zmenšil své obrazové formáty, což je případ i nabízeného díla Bez názvu z roku 1973. Obraz formálně odpovídá zmíněným Gehinnomům či Prostorům inexistence, v nichž Piesen odkazuje na staro- i novozákonní zmínky o údolí, „kde červ jejich neumírá a oheň nehasne“ (Mk, 9, 44). Obrazy, z jejichž spodních vrstev prosvítá typická záře, jsou jakousi soustředěnou obrazovou modlitbou tvořenou opakovaným nanášením barevných vrstev s příměsí různých kovů, lakováním a proškrabáváním. Obraz Bez názvu nese všechny typické znaky umělcova díla. Ladění spodních vrstev do modré odpovídá danému období Piesenovy tvorby. Obraz nabízený v aukci nebyl dosud publikován a byl získán ze soukromé izraelské sbírky.

Martin Vaněk

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production