Tomáš Ruller - STOPA STOP A ZRCADLO,Z CYKLU MEDITACE, 1977

Tomáš Ruller 1957
STOPA STOP A ZRCADLO,Z CYKLU MEDITACE, 1977

41 000 Kč

2× fotografie 1/5, vintage print, z cyklu šesti zaznamenaných situací v lužní krajině Mušova
2× 24,5 × 16,5 cm
každá sign. na rubu Tomáš Ruller, autorské razítko, popis akce, 1/5

LITERATURA
Pavel Liška, Dušan Brozman, Tomáš Ruller (eds.): Tomáš Ruller Perform-made, Kant a Vutium, Brno 2021, s. 40.

Lyrická střetnutí krajiny s objekty, v nichž jako by ožívala poetika surrealistických náhodných setkání, realizovaných in natura. Vedle konečného výsledku tu objevujeme i sám proces akce, v němž se uplatňuje prvek hry.
• František Šmejkal, Návraty k přírodě, samizdat 1981

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production