Václav  Boštík - z cyklu Nebeský Jeruzalém, 1. pol. 90. let

Václav Boštík 1913–2005
z cyklu Nebeský Jeruzalém, 1. pol. 90. let

olej, plátno, 50 x 45 cm
sign. tužkou Boštík
 
PROVENIENCE
Významná moravská sbírka, darem získáno od autora.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2023

design – Aparat.

code – X Production