Vendula Chalánková - Studánka, 2023

Vendula Chalánková 1981
Studánka, 2023

BENEFIČNÍ AUKCE DŮM PRO JULII
U položek benefiční aukce dražitelé neplatí aukční provizi.

digitální tisk 1/1, papír
52 × 52 cm
sign. na rubu VENDULA CHALÁNKOVÁ, STUDÁNKA 1/1

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production