VLADIMÍR KIVA NOVOTNÝ - z cyklu Gradient, 2018–2022

VLADIMÍR KIVA NOVOTNÝ 1977
z cyklu Gradient, 2018–2022

fotografie 1/3, rám, sklo
140 × 92 cm
sign. na rubu Vladimír Kiva Novotný 1/3

LITERATURA
Štěpánka Stein: Kiva Gradient (autorský katalog), Etcetera Art, Praha 2022, obrazová příloha.

VYSTAVENO
Kiva - Gradient, Etcetera Art, Praha 2022

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production