Zdeněk Kučera 1935–2016

Zdeněk Kučera patřil k výrazným členům Klubu konkretistů. Jeho tvorbu ovlivnilo výtvarně-matematické vzdělání. Sám zdůrazňoval, že „tvořit znamená myslet…“  

V letech 1957 až 1989 Zdeněk Kučera působil na Ostravsku. Vytvářel objekty založené na vzájemném průniku forem, ale také na principu variování a opakování určitého prvku v prostoru. V objektech z betonu, dřeva, plexiskla a nerezového plechu využíval vizuální vlastnosti zvoleného materiálu. Paralelně uplatňoval výrazné barvy, zejména červenou a modrou (Prolínání jehlanů, 1976, Objekt – Jehlany, 1988). Zdůraznil tím „artificiální charakter objektů i jejich věcnou syntax“, jak uvedl Jiří Valoch. 

V roce 1989 Zdeněk Kučera přesídlil do Olomouce a začal rozvíjet své první obrazy (např. Čtverec 3B2R, Čtverec 2 RB, 1990). V minimalistických kompozicích vizualizoval schopnost barevné skladby determinovat prázdný prostor (resp. bílou plochu) a zároveň jím být artikulován.  

Ilona Víchová

 

I sebejednodušší geometrická konstrukce obsahuje tajemné složky iracionálna, jakou je diagonála čtverce. (Z. K.) 

Perfekcionalizmus není jen pouhý estetizmus. Je to životní postoj, negace chaosu… je to víra v lidský rozum, v dobro a lásku. (Z. K.)

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production