Antonín Málek - Bez názvu, 2 ks, 1960

Antonín Málek 1937–2021
Bez názvu, 2 ks, 1960

25 000 Kč

tužka, papír, rám, sklo
každá 20 x 15 cm
každá sign. Málek 60

LITERATURA Ilona Víchová (ed.), Antonín Málek, Galerie Brno 2005, s. 41. Antonín Málek patří do skupiny umělců, kteří v  důsledku srpnové okupace odešli z  domoviny a  ve své práci pokračovali v  emigraci. Během působení ve Švédsku a v Německu se jeho tvorba nenásilně integrovala do tamní umělecké scény a  byla hojně reflektována výstavami, ohodnocena řadou cen. Málek opustil Českou republiku v  roce 1968 vybaven důležitými zkušenostmi výtvarnými i intelektuálními. Kromě studií na Akademii výtvarných umění v Praze (1957–1963), jež mu umožnila vzájemnou konfrontaci i teoretický základ, sehrálo významnou roli jeho přátelství s Janem Koblasou a Mikulášem Medkem, v jehož ateliéru se umělci scházeli, i setkávání s dalšími představiteli o něco starší generace (Vladimírem Boudníkem, Josefem Istlerem, Jiřím Kolářem) a  s  důležitými teoretiky. Umělcům z  Málkova okruhu byla blízká existenciální literatura, absurdita Samuela Becketta, moderní klasická i experimentální hudba. Podstatnou zkušeností bylo uspořádání dnes již legendárních neveřejných Konfrontací (1960), které Málka ve zvolené cestě výtvarného uvažování jen utvrdily. Kresby tužkou na papíře z  roku 1960 jsou typickou ukázkou Málkova informelního projevu, kterým umělec společně se svými souputníky z okruhu neveřejných Konfrontací (Janem Koblasou, Jiřím Valentou, Antonínem Tomalíkem, Zbyškem Sionem a  dalšími) prošel v  počátcích 60. let. Kresebné linie prokazující typické informelní cítění zde vyvěrají z existenciálních prožitků a  niterných dramat. Energicky se shlukují a  vrství na papírové ploše, která je narušována silovými procesy rytí, protlačování a odírání vrchní papírové vrstvy. Tento princip drásání a zraňování materiálu, ať už jde o papír, sádru či akronex, je u Málka nejen odkazem k tělesnosti a s ní související materiálnosti, ale také podprahovým vláknem k člověku jako duchovní bytosti s jejím hluboko ukrytým, o to však zranitelnějším nitrem.

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production