Pavel Rudolf 1943

Pavel Rudolf patří k důležitým představitelům konceptuálně-abstraktního umění.  Teoretik Jiří Valoch ocenil zejména konzistentnost Rudolfova uvažování, ryzost výchozího konceptu a zacílení na divákovu mysl a intelekt“.   

Od sedmdesátých let se Rudolf zabývá proměnami geometrického tvaru posouváním bodů po předem vytyčených drahách. Zajímají jej procesy   transformace, determinace, prostorové progrese a promítání. Princip „progrese“ neboli prorůstání geometrické formy prostorem Rudolf artikuloval nejen v kresbách, ale i několika objektech z umělé hmoty (Progrese – Trojúhelníky I, II, 1988). 

Od roku 1998 Pavel Rudolf pracuje s médiem klasického obrazu. Posouváním rýsovaných kružnic či půlkružnic v ploše plátna vytváří lineární geometrické struktury (obrazy s názvem Uspořádání). Jejich tématem je nejen samotné pravidlo řazení a uspořádání zvoleného prvku, ale i volba konkrétní barevnosti. 

Ilona Víchová

 

Brzy se jako jediná vizuální forma u Rudolfa prosadila rýsovaná čára, přímka nebo kružnice. (Jiří Valoch)

ETCETERA
ART

ART SALE
& CONSULTING

ETCETERAART JE
PROSTOR PRO UMĚNÍ

ETCETERA ART JE GALERIE A AUKČNÍ DŮM ZAMĚŘENÝ NA PREZENTACI A PRODEJ PŘEVÁŽNĚ ČESKÉHO SOUČASNÉHO A POVÁLEČNÉHO UMĚNÍ

 

©ETCETERA 2024

design – Aparat.

code – X Production